Entowork använder Cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på hemsidan. Läs mer

Innehållsmarknadsföring

Att utveckla en strategi för sin kommunikation handlar om att planera, skapa, distribuera och mäta det innehåll som kommuniceras ut mot marknaden i alla dess former för att nå de affärs- och marknadsföringsmål som satts upp.


Varför är det viktigt? Det är en sak att skapa innehåll och texter, men det är en annan sak att genom sitt material faktiskt skapa värde som lyfter ditt företag och varumärke. Oavsett om du vill hitta nya kunder, öka din försäljning eller öka kännedom om ditt varumärke kan en väldefinierad strategi för ditt innehåll komma att spela en väldigt stor roll i hur du når dina mål.


En bra content strategy, som vi kallar det på engelska, kräver alltid bra planering. I detta inlägg har vi brutit ned det till 5 viktiga steg för att sätta grunden till en riktigt bra strategi.


Förstå ditt företag

Det första steget är att definiera företaget: 

  • Vem är vi
  • Vad gör vi
  • Hur gör vi det
  • Varför gör vi det
  • Vad är våra långsiktiga och kortsiktiga mål
  • Hur kommer en strategi för innehållsmarknadsföring hjälpa oss

Detta är frågor som är väldigt viktiga att förstå innan man vill kommunicera ut något mot potentiella kunder, anställda, investerare eller samarbetspartners.
Förstå din målgrupp

Innehållet som företaget produceras ska konsumeras av någon, eller hur? Därför är det viktigt att förstå vem du skapar det för. Definiera din målgrupp: Vad är deras intressen? Vad är deras problem? Var spenderar de mest tid online?

Det bästa sättet att förstå sin målgrupp är att genom undersökningar skapa en kundprofil (buyers persona, eller customer persona på engelska).


Hitta företagets tonalitet

Troligen så är din produkt eller tjänst inte världsunik, och det finns antagligen väldigt mycket innehåll som berör området ute på nätet redan. Hur kan du skapa ett innehåll som är annorlunda, originellt och värdefullt? Genom att skapa autentiskt innehåll som berör dina kunder och verkligen träffar rätt gällande deras utmaningar så ökar du dina chanser markant att skapa en långsiktig relation med kunden.

En del företag använder mycket humor och en avslappnad ton i sitt innehåll, andra väljer att framstå som väldigt professionella och ordentliga. Se till att detta speglas klart och tydligt i allt material så att kommunikationen blir enhetlig.


Skapa ett ramverk - skriv ner det på ett papper.

Skapa en mall för din strategi, så att den kan efterföljas av andra. Om man inte tydligt skriver ner sin strategi så är det lätt hänt att man tappar tråden och börjar bli inkonsekvent i sin approach. Det hjälper inte bara med att förtydliga strategin, utan gör det även lättare att modifiera den.


Mät resultaten

För att strategin av innehållsmarknadsföringen ska fungera måste det vara mätbart. Man brukar dela upp det i 4 huvudkategorier som ska mätas: konsumtion, delning, generering av potentiella kunder samt försäljning.


Först behöver du definiera dina nyckeltal så att det finns en tydlig bild om vad som ska eftersträvas. Därefter kan man börja koppla ihop olika analys-verktyg för att få en djupare förståelse för engagemanget runt innehållet.


Sammanfattning

Innehållsmarknadsföring kan ibland vara förvirrande och svårt att förstå och applicera. Det kan även vara svårt att se de direkta kopplingarna mellan exempelvis ett inlägg på ett instagram-konto och försäljningen det bidrar till. Men med en välstrukturerad strategi så kan man se till att varje steg i processen blir mätbar och att man faktiskt börjar påverka sina potentiella kunder att ta steget in.


Relevanta artiklar

En modern webbsida - ett måste 2018

Fler än 4 miljarder människor använder internet enligt studier från 2018, och genom att inte ha en...

Tips

Frågor att ställa som säljare

En väldigt viktig egenskap för en säljare är förmågan att kunna ställa bra frågor. För att bli bra...

Allmänt

Innehållsmarknadsföring

Att utveckla en strategi för sin kommunikation handlar om att planera, skapa, distribuera och mäta...

Marknadsföring